Uncategorized

Oppgaver med komma og punktum

Her er Sett inn komma på rett sted i setningene I. Skriv setningene og sett punktum, komma og stor forbokstav på riktig sted. Sett inn komma, punktum, utropstegn og spørsmålstegn.

Sett inn komma, punktum, utropstegn og spørsmålstegn der det passer. Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4. Kittys oppgaver, Her kan du finne undervisningsopplegg og oppgaver i norsk. Parentes Punktum Semikolon Komma Skråstrek Spørsmålstegn Tankestrek .

Fyll inn tegnene som passer i teksten under: komma, anførselstegn, spørsmålstegn, punktum eller utropstegn? Punktum markerer slutten på et fortellende utsagn, som kan være en enkelt helsetning eller en. Når vi skriver sekundtallet med desimal, skal vi bruke komma. Her finner du oppgaver til nivå Aog A2. Vi kan klare å skrive noenlunde brukbare tekster uten et eneste komma,.

Det vil si at punktum markerer avslutningen på selvstendige setninger (helsetninger). Merk: Alltid tegn foran men, enten komma eller punktum. Tegnsettings regler med punktum, komma, untropstegn etc.

Finn flere oppgaver fra samme fag eller av samme sjanger.

Besvarelsen har mange komma der det er grammatikalsk riktig å sette punktum eller binde sammen med en sideordnende konjunksjon. Oppgavehefter på stasjon 1; Muntlig aktivitet på stasjon 2; Skriveoppgaver på. Oppgaver som skriftlig skal løses for å forstå bruken av punktum og komma . Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive.

Innlegg Nebuchadnezzar 15/02-2006:20. Svært, svært ofte ser jeg personer bruker komma for å skille heltallsdelen . Set punktum og stor bokstav på rett plass i teksta under. Vi set komma for å markere ein pause i teksta og for å gjere teksta klarare og lettare å lese.