Uncategorized

Oppgaver punktum og stor bokstav

Dette er en god metode for å introdusere punktum og stor bokstav. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 2. Kittys oppgaver, Her kan du finne undervisningsopplegg og oppgaver i norsk.

Parentes Punktum Semikolon Komma Skråstrek Spørsmålstegn Tankestrek. Forkorting Mellomrom Å skrive tall Punktoppstilling Stor eller liten forbokstav? Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt .

Snorre Sturlason-punktum og stor bokstav. Kopier teksten over i et Worddokument og sett inn punktum og stor bokstav. Punktum markerer slutten på et fortellende utsagn, som kan være en enkelt. Skriv setningene og sett punktum, komma og stor forbokstav på riktig sted.

En av gudene som bor i Åsgard kalles Loke han stammer fra jotnene og er en listig og . Set punktum og stor bokstav på rett plass i teksta under. Ta deg tid til å sjekke språket underveis. Husk stor bokstav først i setninger og i navn.

Skriv setningene og sett punktum og stor forbokstav på riktig sted.

Gudene i den norrøne mytologien blir kalt æser de bor i Åsgard og styrer over menneskene, . Disse oppgavene er ment som mengdetreningsoppgaver for de. Det vil si at punktum markerer avslutningen på selvstendige setninger (helsetninger). Da skal setningen etter begynne med stor forbokstav.

Dalabrekka skole 03-vi gikk en tur på ski det var skikkelig gøy i dag skal vi spille sjakk det er skikkelig . Her finner du oppgaver til nivå Aog A2. De kan også få i oppgave å skrive setninger med ordene. Det skal være fullstendige setninger med stor bokstav og punktum. Husk stor bokstav etter punktum, og i egennavn.

Jeg har jobbet med punktum på Zeppelin sine nettsider. Når punktene er helsetninger, skal det være stor forbokstav i hvert punkt. I delprøve A skal du svare på disse oppgavene:.

Du kan velge om det skal være punktum etter hvert siffer i punktmarkørene. U er klar over at en setning begynner med stor bokstav og slutter med punktum. Svar med hele setninger, punktum og stor bokstav. Her er Sett inn punktum på rett sted i setningene I.