Uncategorized

Overflatetilnærming til læring

Studenter har ulike tilnærminger til læring. Overflatetilnærming: Studenten pugger for å huske til eksamen; Strategisk tilnærming: Studenten . Boken er skrevet for lærere og skoleledere, studenter i lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk, ansatte i. Det er det som i pedagogikkforskinga blir kalla ein strategisk tilnærming eller ei overflatetilnærming til læring. Forskningen har vist at studenter i sin læring av tekster fra pensumlitteratur grovt. Når noen anvender en overflate tilnærming i studiesituasjonen kan dette . Dette er studenter som er mer målrettet enn de som velger overflatetilnærming til læring. Studenter som tar en dyp tilnærming til læring, bearbeider fagstoffet . Studenter med hovedvekt på overflatetilnærming til læring.

Presage=forhistorien til lærer og elev=individorientert. Overflatetilnærming=intensjon om å reprodusere til prøver ved: stykkevis, memorering, . Kapittel Individuelle forskjeller – kritiske faktorer i læring, 27. Dybde- og overflatetilnærming til læring, 92. Hva dette hadde å si både for læring og motivasjon kan dere lese om på Universells artikkel. Overflatetilnærming: Studenten pugger for å huske til eksamen.

Tidligere forskning på e- læring i profesjonsutdanninger.

I boka drøftes ulike sider ved studenter og elevers læring gjennom begrepene læringstilnærming, læringsstrategi og læringsstil. Dybde- versus overflatetilnærming til læring. Forskning peker på at det finnes fremgangsmåter eller tilnærminger som har vist seg å være mer effektive enn . Oslo at studentene vektlegger en overflatetilnærming til læring når de har.

Overflatetilnærming til læring (surface). Et utvidet perspektiv på studenters læring …………. Tabell Dybdetilnærming og overflatetilnærming (oversikt) ………. J) diskuterte også fagstoffet, men hadde en overflatetilnærming til. Mens overflatetilnærmingen gjerne er preget av en ytre motivering, er dybde-.

Utdanningen skal sikre læring ved bruk av ulike utdanningsmetoder, som. Tabell viser resultater for overflate tilnærming i begynnelsen og . Idealet om ‟selvregulert læring‟ kommer klart til uttrykk gjennom.