Uncategorized

Paralgin forte og paracet sammen

Kan godt bruke Paralgin forte sammen med Paracet, men det er totaltantallet som teller. Paralgin forte inneholder 4mg paracetamol og 30 .

Kan man kombinere paralgin forte med ibux? Om miksing av smertestillende – hjelp meg litt hvis du har peil. Paralgin Forte og Paracet er helt vanlig å kombinere for. Dersom det er Paralgin forte tabletter du har fått av legen din, kan du ta tablett Paralgin forte sammen med tablett Paracetamol 5mg, .

Ibux kan jeg ikke ta sammen med Paralgin Forte sa de på apoteket. Derimot en paracet sammen med PF går bra, er jo også paracet i PF’n. Dorthe skrev: Jeg er helt sikker på at du kan ta paracet eller Paralgin Forte sammen med Voltaren men . BufretLignendeParalgin forte og Paralgin major inneholder to ulike substanser: Paracetamol.

Inntak av Paralgin forte og Paralgin major sammen med mat, drikke og alkohol. Da jeg selv brakk beinet ga Ibux og Paracet sammen uventet god. Da jeg begynte å få vondt i ryggen, fikk jeg beskjed av lege at å ta paracet og ibux sammen gav en god smertelindring.

Pinex forte og Paracet inneholder begge ganske mye paracetamol. Dette stoffet kan i lengden, og ved omfattende bruk være skadelig for leveren.

Virkestoff: Paracetamol/kodein Paracetamol/kodein er virkestoffene i: Codaxol, Paralgin forte, Paralgin Major, Paralgin minor, Paramax Comp, . Da jeg selv brakk beinet ga Ibux og Paracet sammen uventet god . Paralgin forte og Paralgin major inneholder to ulike substanser: Paracetamol.