Uncategorized

Påstøp betong

Ny ”tynn” påstøp på eksisterende betongdekke. Slamhinne, løs og dårlig betong fjernes med for eksempel meisling, fresing eller ”blastring” ned til fast betong. Bladet omhandler påstøp og golvpuss av betong eller mørtel som er fast forankret til underlag av herdet betong, eller som er lagt flytende på underlag som . Skulle gjerne hatt et tips om minimal tykkelse påstøp. Kan jo legge ekstra armering for å forsterke, samt bestille fiberarmert betong hvis det . Metoder for å dokumentere totalsvinn og selvuttørking av betong.

Nå nærmer det seg HPC/CIC Tromsø 20konferansen!

It is a pleasure to welcome you to join the . Underlaget renses – løs betong, støv, fett og sementslam fjernes. Fett og olje kan løses med 71base cleaner. Hey’di Hurtigstøp benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m. På puss og betong kan Hey’di Hurtigstøp legges ut som tynn påstøp, mellom og . Mega Kvikkstøp kan benyttes som fast forankret påstøp på underlag av betong.

Mega Kvikkstøp kan benyttes som flytende gulv uten armering . Det avrettede betongdekket må børstes rent. På trinnlydplatene legges mm GLAVA Plastfolie .

All betong trekker seg sammen ved uttørking. Betonggulv – gulv på grunn, påstøp, 1998. Blir platen større, eller det dreier seg om en påstøp på et trebjelkelag, må det . En tynnere påstøp gir hurtigere temperaturregulering i gulvet. Betong får du om du blander sement, tilslag og vann.

Ved påstøp på gammelt betonggulv, forbehandle gulvet med. Rør montert i rørholderskinner og støpet inn i armert masse. Figur viser en løsning hvor varmeslyngen . Når man skiller påstøpen fra underlaget med et glidesjikt, gjør glidesjiktet at. Prosjektering av trekonstruksjoner, med en belastning fra LEWIS -platene med betong- påstøp på kN/m for mm total høyde. Påstøp av betong skal tørke og herde naturlig, og varmekabelen kan kobles inn forsiktig etter 6–uker.

Det frarådes å benytte såkalt jordfuktig støp.