Uncategorized

Pgs nasjonale prøver

Velkommen til Utdanningsdirektoratets Prøvegjennomføringssystem. Det er lansert nye versjoner av PAS for eksamen og prøver:. Her, i den gamle versjonen av PAS, finner du resultater fra nasjonale prøver 2016.

Hvis eksamensansvarlig på forhånd har bekreftet identiteten din i PGS, kommer du direkte til skjermbildet for henting av eksamensoppgaven straks du har . Generell oppdatering, noe endring for PGS-A. Prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringssystemet PGS er utviklet av. I forbindelse med sentralt gitt eksamen benyttes PAS/PGS til å utarbeide .

Eksempeloppgaver og tidligere prøver i regning. Brukerstøtte og brukerveiledning PAS/PGS . Når det gjelder elever så bruker de PGS-A (eksamen) og PGS-C (nasjonale prøver). Det aktuelle nå er eksamen, dvs PGS-A, men Utdanningsdirektoratet ønsker . PAS – Rapporter nasjonale prøver (skoleadministrator og lærer). PGS-C brukes av kandidater ved de fleste nasjonale prøver og noen . Teknisk skriv om utprøving av oppgaver i prøvegjennomføring ssysteme t (PGS).

Utprøvingen gjelder: Pilotering av nasjonale prøver for 5. En stor del av fylkesmannens arbeid med eksamen, nasjonale prøver og elektroniske.

Spørsmål til fylkesmannen om PAS og PGS skal sendes med e-post til . Sentral eksamen; Lokal eksamen; Nasjonale prøver; Kartleggingsprøver; Karakterstøttende prøver. Arbeidsskisse nytt grafisk design (uten korrekte tekster). PGSC: PGS – Nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Verktøy PAS – prøveadministrasjon PGS – eksamen PGS – nasjonale prøver og kartleggingsprøver Skoleporten Elevundersøkelsen Tilskuddsportalen . Sentral eksamen Lokal eksamen Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver.

Oppfølging og analysering av undersøkeler og prøver. PGS, nasjonale prøver, brukerundersøkelser (elev-, foresatte, medarbeider) . PAS som er UDIRs portal til eksamen og nasjonale prøver. Disse skal skolen så i neste omgang lastes opp til PGS-A via PAS.

Det neste som står for tur er nasjonale prøver i engelsk for 5. En stor del av fylkesmannens arbeid med eksamen, nasjonale prøver og. Reengineering av hele PAS (modernisering/forbedring) – Sentral eksamen – Lokal eksamen – Nasjonale prøver – Kartleggingsprøver – Karakterstøttende . Feide-innlogging i prøvesystemet PGS, forteller teknisk leder Snorre. Vi vet ennå ikke om prøvesystemet til høstens nasjonale prøver er .