Uncategorized

Pgs prøvegjennomføringssystem

Velkommen til Utdanningsdirektoratets Prøvegjennomføringssystem. For nedlasting av eksamensoppgave og levering av . Du er her: Skui skole; Lenke til PGS Prøveg . Ok så fikk akkurat beskjed om at jeg skulle laste ned PGS til eksamen over helga. Da regnet jeg med at det ville stå en link om dette på fronter . Laste opp eksamen til PGS – prøvegjennomføringssystem. Opprett sikkerhetmappe på TEO, med fagkode som .

Pålogging, henting av oppgåve, skrive og levere svaret. Klikk her for å logge deg på prøveeksamen. Logge inn og levere på PGS Prøvegjennomføringssystem.

Eksamensoppgaven får du utdelt på papir, og den kan også lastes ned fra PGS. For sentralt gitt eksamen har Utdanningsdirektoratet utviklet og satt i drift systemene PAS ( Prøveadministrasjonssystem) og PGS (Prøvegjennomføringssystem). Utdanningsdirektoratets side for digital eksamen, PGS. Navn skal ikke forekomme ettersom eksamensbesvarelsene . Eksaminandar som gjennomfører IKT-basert eksamen og leverar i PGS:.

PGS er et nettbasert prøvegjennomføringssystem for skoler. Der gjennomføres IKT-baserte kartleggingsprøver og eksamener. Prøvene ble digitalisert i 20(Classfronter), og har fra 20blitt gjennomført i PGS (PrøveGjennomføringsSystem) som også brukes ved nasjonale prøver.

PGS) inntil klagefristen er utløpt og evt. Innlevering skjer elektronisk direkte mot utdanningsdirektoratet (PGS, Prøvegjennomføringssystem). Snarvei til dette nettstedet finner du på skrivebordet.

PGS (PrøveGjennomføringsSystem) krever brukernavn/passord og et eget dagpassord for å kunne brukes. Når en skal levere sin besvarelse i PGS skal en .