Uncategorized

Plutselig høyt blodtrykk

Plutselig høyt blodtrykk kan være en årsak til alvorlig bekymring, så det kan også være en indikasjon for noen usunne forstyrrelser i kroppen. Det er mange faktorer som kan påvirke blodtrykket på å endre hver dag. Plutselig høyt blodtrykk kan også være relatert til psykiske tilstan samt noen fysisk . Jeg får plutselig høyt blodtrykk 202/1samtidig med at jeg blir kvalm og vil kaste opp. Når disse periodene kommer , må jeg på do for å pisse . Dette er jo voldsomt høyt og jeg har forsøkt å få tak i fastlegen min uten å lykkes.

Hvor farlig er dette plutselig høye blodtrykket? Den plutselige angrep av høyt blodtrykk er assosiert med tilstanden av sekundær hypertensjon. Dette er en type av høyt blodtrykk som er forårsaket av en . Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet og medfører økt risiko for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt.

Høyt blodtrykk, hypertensjon, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg . Men det skremmer meg at stress kan skape slike resultater, og nå er jeg plutselig usikker på om jeg iblant har høyt blodtrykk uten å vite det. Som voksen dame fikk jeg plutselig høyt blodtrykk.

Jeg har siden tatt blodtrykksenkende medisiner, men ønsker egentlig å slutte med dem.