Uncategorized

Polbytte

De som trodde at nordpolen ligger midt under et lite flagg oppe i Arktis et ste tar feil. Sannheten er at jordas magnetiske poler beveger seg hele tiden. Men et slikt polskifte kan ta tusner av år eller en eller noen uker, sistnevnte kan bli en farlig situasjon da skiftet skjer såpass fort og da vil jorden være meget . Jeg sjekket kompasset mitt nettopp, fra et referansepunkt hjemme. Er kompasset mitt blitt ødelagt, eller har det mye . Observasjoner gjort med blant andre den danske satellitten Ørsted tyder . Jordens magnetiske poler bytter plads (magnetisk reversering eller polskifte) med et tidsmæssigt interval på nogle hundrede tusinde år.

Nordpolen og sørpolen på solen er i ferd med å bytte plass. Har fulgt med noen år på en rekke nettsteder som beskriver polskifte og effekten av dette. Jeg har forstått at det såkalte Oslo-feltet viser . Om et polbytte skulle skje kan det vare i opptil 10år viser målinger av metallet basalt i lavaleiringer. Men andre mener at det kan dreie seg om et par uker. Opptil flere synske personer har sett at et polskifte vil finne sted antakelig i perioden 2010-2012.

Et polskifte vil medfører omfattende ødeleggelser og kollosale stormer på jorden. Om man ser på de magnetiske polene som vi finner på .