Uncategorized

Presens perfektum engelsk

Perfektum på engelsk er en sammensatt tid. Engelsk perfektum skiller seg ut fra nåtid (present tense) og fortid (past tense) som fungerer som enkle tide. Utgangspunktet for bøying av engelske verb finner en i formen infinitiv.

I motsetning til norsk bruker engelsk den ubestemte artikkelen foran. Vi uttrykker altså presens, preteritum og perfektum og pluskvamperfektum som på norsk:. Vi har to måter å uttrykke presens på engelsk.

Oversettelsen av ordet choose mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I). Den ubestemte artikkelen brukes oftere på engelsk enn på norsk. Uregelrette verb, som vanligvis danner preteritum og perfektum partisipp ved at stammevokalen endres.

Presens perfektum bruker vi om fortid når vi ikke vet når noe skjedde: Jeg har bodd på landet. Den ubestemte artikkel brukes oftere på engelsk enn på norsk og er a foran. Engelsk har samsvarsbøyning i presens, der 3. Perfektum partisipp er perfektumsformen uten hjelpeverbet har.