Uncategorized

Produktets livsløp

Fagstoff: Vi tenker oss at et produkt går gjennom et livsløp på samme måte som et menneske gjør. Fagstoff: Bør prisen på et produkt være lik gjennom hele produktets. Hvilken fase i livsløpet sitt har denne typen produkt nådd per i dag, tror .

Vi deler inn produktets livsløp i faser, skal forklare disse nærmere senere. Livsløpet til et produkt sier noe om hvor lenge produktet lever. Dette er en innlevering som svarer på forskjellige spørsmål innenfor markedsføring og ledelse.

Produktets livsløp: Et produkt har et livsløp akkurat som mennesker.

Det starter med produktutvikling, som består av følgende seks trinn: ideer, utsiling, . Et produkt har et livsløp akkurat som mennesker. Det starter med produktutvikling, som består av følgende seks trinn: ideer, utsiling, økonomisk analyse, . Livsløpet består av følgende faser og prissetting:. Et produkt har et livsløp nesten som mennesker. I korthet skjer det slik: Det blir utviklet fra en idé.

Man har en introduksjonsfase, en vekstfase, en modnings- og metningsfase og en tilbakegangsfase i produktets livsløp.