Uncategorized

Prøve i kommaregler

Dette er sjette seriequizen innen temaet rettskrivning. Quizene er laget i samarbeid med Språkrådet. Noe annet er det når man gjør feil fordi man ikke kan kommareglene.

Vi må heller prøve å finne ut hva vi kan gjøre for å styrke folks . Alle vet at det bør plasseres litt her og der. Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen, men som . Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . Regel 1: Komma etter leddsetning som står foran helsetning; Regel 2: Komma mellom sideordnede setninger; Regel 3: Komma etter . Sprognævnet anbefaler at man som hovedregel undlader at sætte komma før ledsætninger (startkomma).

Utgangspunkt for denne teksten er en prøve i rettskriving og grammatikk. Når en skal gjøre rede for kommaregler, kan det være nyttig å behandle kommabruk . Fortidsprøven kan være til hjelp: Vi gjør setningen om til fortid og ser hvordan den oppfører seg:. Et par ord om hvorfor man skal gidde å lære seg kommareglene.

Ok, jeg skal prøve å børste støvet av denne bloggen. Vi skal ikke kreve like mye av dyslektikere, men de må i hvert fall prøve.

Komma mellom setninger som er bundet sammen med . Nu kræver sprogfolk en afgørelse om de forkætrede kommaregler i det danske sprog. Efter ti år med valgfrihed mellem to måder at sætte . Vi setter komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men. Merk: alltid tegn foran men, enten komma . Vi skriver på svarplassen etter komma og skriver under de som står fra får. Noen vil kanskje påstå at dette ikke går, men vi prøver allikevel. For at kunne sætte korrekt komma skal man bl.

Lær her på siden de generelle kommaregler, afprøv din viden i forskellige kommaøvelser og få gode tips til hvordan du sætter komma. G skal have sproglige prøver med særlig fokus på kommasætning. Boken heter Komma, og er skrevet av medieviteren Bård Borch Michalsen. Her får leseren prøve å sette komma i noen setninger.

Prøve i setningslære, setningsanalyse og kommaregler torsdag 17. Blå, Analyse av setninger, Kommaregler, Dette skal du kunne til prøven:. Mål: Trene på å skrive gode fortellinger. Lærestoff til målene: Fra saga til CD A.