Uncategorized

Punktum etter forkortelser

Legg merke til at noen forkortelser har punktum mellom hvert ledd (bl.a.). Punktum brukes ved ordenstall og datoer (merk: punktum etter dag og måned). Ikke punktum i forkortelser for mål og vekt: cl; cm; dl; g.

Men når en forkortelse etterfølges av et annet tegn (kolon, komma, spørsmålstegn), må punktumet stå. Punktum Punktum ved forkortelser Punktum ved ordenstall og datoer Tre punktum Punktum Det er i. Nei, to punktum skal aldri stå etter hverandre. I tilfeller som dette får punktumet til slutt i forkortingen en dobbeltfunksjon og markerer også avslutningen av .

Det er ikke forbudt å begynne en ny setning med og eller men etter et punktum. Det skal ikke være to punktumer dersom en setning slutter med en forkortelse . Gå til Forkortelser – Ved bruk av punktum skal hvert ledd i forkortelsen avsluttes med. Gå til Tegnsetting med eller uten punktum. I forkortelser som består av flere or skal det . Det skal ikke være mellomrom ved forkortelser med to punktum. En annen bruk av punktum er etter forkortelser, og da kan man si det inngår som en del av den og danner et or og da kan man ha komma eller kolon etter.

Vi kan også sette punktum etter en bydesetning. Det skal ikke være punktum ved forbokstavord (initialord) og ved forkortelser for mål, vekt, mynt, grunnstoff og .

Det skal ikke stå punktum etter forkortelser for mynt-, mål- og vektenheter. Vi anbefaler deg å bruke punktum i forkortelser som bl. Det skal ikke være et ekstra punktum når forkortelsespunktum står sist i setningen. Ja, man skal alltid ha punktum etter en forkortelse, selv om det kommer et tegn til etterpå, . Kommer an på om det skal være punktum etter eller ikke.

Vil si at det stort sett skal det hvis forkortelsen skal ha punktum . I alle tilfeller skal punktum benyttes i forkortelser av navn, ved datoangivelser og bruk av. I sitater angis utelatelser med tre punktumtegn etter hverandre, uten . Gå til Tegnsetting med eller uten punktum – Språkrådet anbefaler at man som hovedregel skal bruke punktum etter forkortelser. Legg merke til at mange forkortinger har punktum etter hvert forkortet ord.

Det skal ikke være punktum ved forbokstavord (initialord) og ved forkortelser for mål, . Mulig jeg er utrolig blon men sliter med at hver gang jeg skriver en forkortelse og bruker punktum, så blir neste bokstav stor-bokstav. Når man skriver norsk så skal man bruke punktum etter forkortelser.