Uncategorized

Punktum og stor bokstav + oppgaver

Dette er en god metode for å introdusere punktum og stor bokstav. Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i norsk 2. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . Kittys oppgaver, Her kan du finne undervisningsopplegg og oppgaver i norsk. Parentes Punktum Semikolon Komma Skråstrek Spørsmålstegn Tankestrek. Forkorting Mellomrom Å skrive tall Punktoppstilling Stor eller liten forbokstav?

Snorre Sturlason-punktum og stor bokstav. Kopier teksten over i et Worddokument og sett inn punktum og stor bokstav. Punktum markerer slutten på et fortellende utsagn, som kan være en enkelt.

Skriv setningene og sett punktum, komma og stor forbokstav på riktig sted. En av gudene som bor i Åsgard kalles Loke han stammer fra jotnene og er en listig og . Ta deg tid til å sjekke språket underveis. Husk stor bokstav først i setninger og i navn. Disse oppgavene er ment som mengdetreningsoppgaver for de.

Set punktum og stor bokstav på rett plass i teksta under.

De kan også få i oppgave å skrive setninger med ordene. Det skal være fullstendige setninger med stor bokstav og punktum.