Uncategorized

Punktum regler norsk

Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning. Punktum Punktum ved forkortelser Punktum ved ordenstall og datoer. NRK (Norsk rikskringkasting), SAS (Scandinavian Airline System); mm .

Punktum markerer slutten på et fortellende utsagn, som kan være en enkelt helsetning eller en setningsforbindelse. Her er en tekst der punktum er satt etter denne regelen: Oslo ligger. Foran desimaler skal det på norsk ikke brukes punktum, men komma: kr 245.

Sammen med kolon, spørsmålstegn og utropstegn utgjør punktum en gruppe av store skilletegn.

Punktum indikerer vanligvis slutten på en fortellende setning: Alt har en ende, men. I norsk er dette sjelden, men det forekommer, f. I Norge lager Språkrådet overordnede regler eller standarder for forkortelser. I forkortelser som består av flere or skal det være punktum mellom hvert ledd når forkortelsene ellers ville . Noen ganger slipper man imidlertid ikke unna, og da er det regler å følge.

På denne siden har vi samlet fem kommaregler. Vi bruker komma, ikke punktum, som desimaltegn. Og det ble et verdig punktum, med mange deltagere og godt løpsvær i Sørmarka utenfor Stavanger. Terrenget, som skal brukes til neste års .

Norske skriveregler Reglene du trenger for å skrive på papir og skjerm. Punktum Komma Spørsmålstegn Utropstegn Kolon Semikolon . På engelsk settes derimot komma der vi bruker punktum og omvendt, slik at summen 1på engelsk skrive 10. Bakgrunnen for regelen i skatteloven § 2-åttende ledd annet punktum. Jeg er nyutdannet lærer og sitter og retter norskstiler.

Jeg lurer på følgende: Er det riktig å starte setninger (etter punktum) med men eller og? Man kan godt si at denne regelen ikke gjelder lenger. Ved beregning av frister etter denne loven gjelder reglene i. Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag for den del av.

I følge Katalogiseringsregler (Innledning til den norske utgaven) følges. I henhold til endringer i reglene for bruk av forkortelsespunktum av 19skal nå . Dermed vil siste anførselstegn komme etter siste punktum, for å inkludere hele. Vanligvis ville man etter norske regler ha markert et anførselstegn også idet . Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Under følger et sammendrag: Poster skal .