Uncategorized

Reaktive metaller

Reaktiv: Hvor lett et metall reagerer med andre stoffer. Hvor lett de reagerer med oksygen; Hvor lett de reagerer med vann; Hvor lett de reagerer med syrer. Reaktiviteten av metaller, Reaktivitetsrekken for metaller .

Metaller er som regel svært reaktive og reagerer lett med f. De gir frs seg elektroner i reaksjoner og danner positive ioner. De edle metallene, som sølv og gull, er de minst reaktive metallene. Platina (Pt) og gull er lite reaktive metaller.

Metaller kan danne ionebinding med ikke-metaller. Navnet er gresk og betyr ‘salt-danner’ fordi grunnstoffene reagerer lett med metaller og danner salter. De har valenselektroner og er derfor svært reaktive.

Reaktivitetsrekke: metaller stilles opp etter hvor reaktive de er. De som står på toppen av tabellen reagerer lettest. De første metallene er uedle, og de tre . De mest reaktive metaller er funnet i kolonnen helt til venstre i det periodiske system , og nærmere kommer til bunnen av kolonnen, den mer reaktive blir de. Edelmetaller, metaller som i kjemisk henseende er lite reaktive, i særlig grad overfor oksygen og vann.

De løses heller ikke av fortynnede syrer.

Dette forklarer hvorfor edelgassene er lite reaktive, altså i liten grad. På samme måte kalles enkelte lite reaktive metaller for edelmetaller. De metaller der er anbragt til højre, er simpelthen bedre til at holde på deres elektroner. Overskriften lyste hånlig mot meg: Reaktivitetsrekken for metaller. Det er den rekken metaller står i etter hvor reaktive de er, liksom!

De mest reaktive metaller er funnet i kolonnen helt til venstre i det periodiske system, og jo nærmere man kommer til bunnen av kolonnen, den mer reaktive blir . De viser at når to ulike metaller settes inn i en potet eller sitron skjer det et arbeid. Titan smeltedigel for smelter og strømmer av reaktive metaller. Edelmetaller er metaller som kjemisk sett er lite reaktive med tanke på korrosjon og oksidasjon. Metallene er relativt sjeldne og av høy . Meget af Kierkegaards satire har sikkert været reaktiv.

Cerium er et af de mest reaktive Metaller, som kendes. Også jordalkalimetallene er reaktive, om enn mindre enn alkalimetallene.