Uncategorized

Regler for bruk av firmabil

Mange arbeidstakere og arbeidsgivere opplever at reglene for skatt på firmabil er vanskelige å etterleve. Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av arbeidsgivers yrkesbiler. Hvordan skal man forholde seg til bruk av bil i yrket?

Skal man som ansatt velge firmabil eller egen bil? Reglene er mange og til dels uoversiktlige. For dager siden – Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra nybilprisen.

Eneste unntaket er hvis kjøretøyet er helt uegnet å bruke privat. Fra og med inntektsåret 201 gjelder nye regler for bilbeskatning. Det er Finansdepartementets forskrift til . De nye reglene som trer i kraft på fredag vil også gjøre hverdagen langt enklere.

De nye firmabilreglene for varebiler (yrkesbiler). Hvordan dokumenteres maks skattefri sporadisk bruk – må alle ha . Et aktuelt spørsmål for mange som har tilgang til fri bil i arbeidsforholdet, men som ikke ønsker å bli skattet for privat bruk av firmabilen, er dette: Hvordan kan jeg . Skatten som må betales for å bruke firmabilen til private ærend fjernes i det nye året. Strammer inn på regler for familiegjenforening.

Yrkesbiler kommer fra 20under samme regler som biler som også brukes til.

Reglene for privat bruk av yrkesbiler har hittil til dels vært skjønnsm…. Jeg tillater ansatte å bruke firmabil privat inntil ti ganger i året uten å. Selv om jeg til daglig ikke arbeider med skatt vet jeg at reglene om . Skatteetaten gjennomfører kontroller av privat bruk av arbeidsgivers bil, eller. Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte. Nye regler for firmabil beskatning fra 1. For dager siden – Skattemessige regler samt statens satser er viktig å sette seg inn i om man.

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene . For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig,. Feil eller unnlatelse i rapportering av bruken av firmabil, kan utløse en . Vi har sett nærmere på hvordan firmabil slår ut på lønnsslippen. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et. Sjekk om du er blant dem som får gunstigere regler.

For å beregne hva som lønner seg kan du bruke firmabilkalkulatoren for yrkesbiler. Disse kan brukes til å tørke over ved behov.