Uncategorized

Regler for støy i boligområde

Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på . I et støybelastet boligområde, skal det settes krav til støynivå utendørs allerede når planen utarbeides for .

Enkelte mindre kommuner har gått sammen om denne tjenesten. MHV bruker ofte grenseverdier i annet regelverk for å fastslå hvorvidt støyen er å betrakte som . Uendelig graveprosjekt i boligområde – ekstrem støy tidlig og sent – posted in Juss: Hei! Er det noen som vet lover og regler rundt dette?

Regler for når det må være stille på i et boligstrøk? Søk i politivedtektene for din kommune, der står det sikkert regler for når. Noe støy må man imidlertid belage seg på – uansett om man bor i . BRÅK: Hundretusener plages av nabostøy i Norge. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy. For eksempel sier støyforskriften for Oslo at støy skal unngås i boligstrøk mellom.

Støy pga byggearbei usikker på krav som nabo. Jeg og min samboer flyttet inn i ny leilighet (4-mannsbolig) i et nytt boligfelt i desember.

Her er oppdatert t-14som har regelverk for støy fra bygg og . Gjennom forskrift om maskiner er det satt krav til støynivå for maskiner og ulike. Utover de nevnte lover og regler er det lite annet enn fornuft, hensyn og .