Uncategorized

Regler for støy på søndag

Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på hverdager. Politiet i Haugesund mottok søndag flere meldinger om plagsomme naboer. Politiet måtte ikke bare oppsøke private hager, men også støy fra . Enkelte mindre kommuner har gått sammen om denne tjenesten. MHV bruker ofte grenseverdier i annet regelverk for å fastslå hvorvidt støyen er å betrakte som . BRÅK: Hundretusener plages av nabostøy i Norge.

Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy. BRÅK: Naboens trekutting på en søndag kan du kanskje stoppe. Gjennom forskrift om maskiner er det satt krav til støynivå for maskiner og ulike produkter. Utover de nevnte lover og regler er det lite annet enn fornuft, hensyn og . Men spetakkelet startet som vanlig klokka 08.

Snekkerarbeid og annet arbeid med støy antas å være i strid med . Regelen her gjelder ikke motorrace på bane, flygestevner, travløp, . Helligdager er naturligvis alle søndager, men loven definerer i tillegg. Det er kanskje på tide å få enda strengere regler mot støy, eller rett og .