Uncategorized

Regler privat bruk av firmabil

Det er to regler for når du må betale skatt på firmabilen: Bilen må være disponibel privat – det vil si at arbeidstaker har lov til å ta med bilen . Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av arbeidsgivers yrkesbiler. Reglene er mange og til dels uoversiktlige.

Skatteloven om privat bruk av arbeidsgivers bil. For dager siden – Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Eneste unntaket er hvis kjøretøyet er helt uegnet å bruke privat. Etter de nye reglene vil den private tur bli beskattet med et.

Etter dagens regler vil en privat tur med yrkesbilen resultere i full firmabilbeskatning og. Fra og med inntektsåret 201 gjelder nye regler for bilbeskatning. Det er Finansdepartementets forskrift til . Et aktuelt spørsmål for mange som har tilgang til fri bil i arbeidsforholdet, men som ikke ønsker å bli skattet for privat bruk av firmabilen, er dette: Hvordan kan jeg . Reglene kan oppleves som uforutsigbare, vanskelige å etterleve og til dels urimelige.

Privat fordel ved bruk av yrkesbil kan fra 20beskattes etter den samme sjablongmetoden som gjelder for ordinær firmabil, men med . Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte. Modell åpner for å beskatte faktisk privat bruk med en sats. I 20kom nye regler for beskatning av privatkjøring med arbeidsgivers.

Hvordan dokumenteres maks skattefri sporadisk bruk – må alle ha .