Uncategorized

Reseräkning mall

Mallen för reseräkning är gratis, proffsig och är enkel att börja använda direkt. Gratis reseräkning-mall i Excel och Word – Kostnadsfri guide för dig som driver/vill starta eget företag. Har du nyligen anställt en person i ditt företag och söker en mall för anställningsavtal? Reseräkning/traktamente 20med körjournal (PDF).

Skriv in dina utgifter från affärsresan i den här praktiska utgiftsmallen som räknar ut kilometerersättning och utgifter efter kategori. Reseräkning är en gratis mall för att upprätta underlag vid resor i tjänsten. Med hjälp av den här mallen kan anställd personal eller egenföretagare registrera .

I länken nedan hittar Du en mall för reseräkningar. Skriv ut och fyll i Dina uppgifter och skicka sedan in reseräkningen till kassören Göran . Mall för reseräkning 20– innehåller alla uppgifter som löneadministratören behöver från den anställde.

Namn: Personnummer: Adress: Postnummer: Postadress: Bank: Clearingnr: Eget kontonr: Postgironummer: FÖRRÄTTNING. Om du ska ta ut traktamente måste en reseräkning fyllas i och läggas till bokföringen. För att underlätta vår administration vid ersättning för spelare i samband med tävling vill vi nu att alla spelare fyller i mallen ”Reseräkning” som . Dessa mallar är tillgängliga i mallen gallerier på datorn och på mall webbplatser.

Välj mallen reseräkning som innehåller de fält du behöver för rapportering. När du som förtroendevald har deltagit i någon av Unionens aktiviteter och lagt ut för reskostnader. Du kan när som helst spara din påbörjade reseräkning för att komplettera den senare eller för att använda som mall för kommande resor.

Reseräkning mall, Reseräkning mall Reseräkning mall, 2016-06-0 application/vnd. Har du köpt något eller köpt en resa som du vill ha ersättning för laddar du ner formuläret och fyller i och . Avser traktamente enligt SKV riktlinjer (med övernattning).