Uncategorized

Resistivitet kobber

Resistivitet, symbol ρ (rho) tidligere kalt spesifikk elektrisk motstan. Kobber, som er den mest brukte lederen i kabler i industri og boliger har en resistivitet på 1 . Resistivitet, specifik resistans eller specifik modstand er en egenskab for elektrisk ledende materialer.

Kobber (teknisk rent), 017x 10- 20. Resistivitet (spesifikk motstan spesifikk resistans) er en materialegenskap, eksempelvis for. Resistivitet er definert som resistansen i et materialstykke med lengde meter og tverrsnitt m².

Tabell resistivitet, konduktivitet og temperaturkoeffisient: Materiale.

Temperatur- koeffisient ρ (Ω.mm2/m) γ (S.m/mm2). En god leder har liten resistivitet, det vil si at den gjør lite motstand av elektrisk strøm. Finn tabell for resistivitet i formelsamlingen din.

Hvilke resistivitet har kobber og aluminium ? Hvor stor resistans har en meter lang kobberleder som har . Jeg husker ikke åssen man regnet ut lengden av en ledertråd.