Uncategorized

Rf 1199 opplysninger om kontrakt oppdragstaker og arbeidstakere

Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere (RF-1199). Det skal gis opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om alle oppdrag og . Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere.

Information about contracts, contractors and employees. Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Skjema RF-11brukes for å oppfylle opplysningsplikten for den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen.

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-11Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere.

Dette skjemaet heter nå Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere. Skjemaet RF-11Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere skal benyttes til å rapportere opplysninger om utenlandske . I stedet skal opplysningene rapporteres inn på skjemaet RF-11som heter Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere. Skjemaene RF-11og RF-11slås nå sammen til ett felles RF-1199.

Dette skjemaet heter nå Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og . Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-11Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere. Melding om oppdragstaker og arbeidstakere skal gis på skjema RF-11”Opplysninger om kontrakt, oppdragsgiver og arbeidstakere”.