Uncategorized

Rf1199 veiledning

Veiledning til skjema RF-1199: Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere (del og del 2). Skjema RF-11brukes for å oppfylle opplysningsplikten for den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen. SFU) på skjema RF-11Opplysninger om kontrakt,.

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema RF-1199. Veiledning for utenlandske arbeidsgivere og arbeidstakere . Rapporten må sendes på skjema RF-11innen dager etter oppstart av arbeidet. Manglende eller forsinket rapportering kan medføre .

RF 11(når arbeidsgiver er hjemmehørende i utlandet). Tilstrekkelig at én av partene leverer RF 1199. RF-11til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og ikke på a-meldingen. RF-11til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Veiledning til skjema RF-1199: Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere (del og del 2) Dersom du gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker . Gyldig dokumentasjon: kopi av RF-11eller utskrift fra Altinn.

Oppdragsgiver skal fylle ut skjema RF-1199: RF 11Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere. RF-11til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU),. Gjenpart av skjema RF-11finnes ved bedriften.

Ettersom alternativene til innsending av RF11er personlig oppmøte på . Samarbeid og veiledning med Sentralskattekontoret for. Sjekkliste – tilbudsforespørsel – mal for. Skjemaene (RF-119 RF-1199) og opplysninger kan fås ved å kontakte.

En kortfattet brukerveiledning på norsk/engelsk til hver av utstyrsenhetene i . Uppgift om uppdraget och arbetstagarna ska lämnas på blankett RF-11Opplysninger. Form RF-11is used for the reporting of assignments/contractors. A separate brochure Guide to Value Added Tax in Norway/Merverdiavgift – Veiledning . Veileder for valg av seriøse bedrifter Audun Brandt Lågøyr Byggenæringens. Leverer virksomheten RF-11til SFU ved oppdrag gitt til utenlandske. D2-Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB.

RF 119 del fra Sentralskattekontoret for . RF 11og RF 1199) innleveres prosjektadministrasjonen ved . Beskrivelsen er basert på NS34med veiledning. RF-11is used to give information about assignments given to foreign contractors for work in Norway or on the Norwegian Continental .