Uncategorized

Risikoanalyse brann

Lagres eller arbeides det med stoffer som representerer spesiell fare for brann eller eksplosjon? Finnes det trykksystemer – for eksempel dampkjeler, . Om risiko og farekilde Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

Brann og redning for veiledning på valg av metoder. Tiltaksplan er ikke en del av denne risikoanalysen, men en etterfølgende plan for. Overfør til handlingsplanen i prioritert rekkefølge.

Kurset er rettet inn mot risikoanalyse og -vurdering av brannsikkerheten i eksisterende byggverk.

Gjennom brann- og eksplosjonsvernlovens . Risikovurdering av brann i Sameiet Lilleborg B2. Figur viser et flytskjema for gjennomføring av risikoanalyse iflg. Som eier eller bruker skal du gjennom en risikoanalyse identifisere de ulykkeshendelser om kan oppstå ved all håndtering av brannfarlig eller trykksatt stoff, og . Med risiko menes muligheten for at noe uønskede. Eksempel 2: Brann i elektriske artikler x x.