Uncategorized

Samenes historie sammendrag

Dette bekreftes blant annet av arkeologiske utgravninger og av den eldste litterære kilden vi har til samenes historie, nemlig Tacitus’ . I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie. Jeg valgte samenes historie og kultur fordi jeg syns den er spennende og interessant.

Arkeologene kan imidlertid følge samisk kultur tilbake 2000-25år i historien, og dermed kan vi si at samene har bodd i det som nå er det samiske området i . Det er ugjørlig å gi et fyldestgjørende bilde av det samiske samfunnet i fortid og nåtid på noen få sider. Sonen for formidling og diskusjon om samenes historie. Samene har røtter som streker seg 15år tilbake.

De har alltid vært et fangst- og jegerfolk og hadde vært på lang vandring før de endelig bosatte seg i Nord . Fagstoff: Samene er et urfolk som er bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Området strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst til . Denne uken starter en ny dokumentarserie om . Så lenge det har vært skriftlige kilder til norsk historie, har samene vært beskrevet som en del av befolkningen. Fortsatt er det slik at samisk kultur eksisterer på tvers av grensene mellom Norge, Sverige, Russland og Finland.

Rusbruk blant samer – historisk tilbakeblikk. For å kunne forebygge rusbruk hos samer er det viktig å ha kunnskap om samenes historie,. Kjøp ‘Samer er trollmenn i norsk historie, trolldomsforfølgelsene av samer’ av Rune Blix Hagen fra Norges raskeste. Det er dette mørke kapitlet i norsk og samisk historie Rune Blix Hagen setter lys på i dette.

Aage Solbakk har laget et sammendrag av artiklene på samisk. Samenes rettferdige kamp mot overklassen, frukt av den læstadianske vekkelse eller. Filmen bygger på en dramatisk historisk hendelse i Kautokeino i 1852. La elevene dramatisere historien og lære mer om samisk kultur og religion.

Kulturminnets historiske og kulturelle tilknytning. Dokumentasjon av samisk historie, aktivitet og kultur. Amanuensisvikar ved Institutt for historie, Tromsø 1994-19- Universitetsbibliotekar.

Med sammendrag på samisk av Aage Solbakk, s. Trolldomsforfølgelsene av samer i Nord-Norge i årene 1593-16og Trolldomssaken mot Anders Poulsen i 1692.