Uncategorized

Samenes opprinnelse

En internasjonal gentest viser nå hvor samene opprinnelig kom fra og konklusjonen er overraskende. Samenes nøyaktige antall i dag er vanskelig å angi, ettersom den etniske. Samenes genetiske opprinnelse fortsatt ett mysterium.

Det skriver Dr Sarkissian ved Universitetet i Adeleide. Egentlig er samenes opprinnelse ulike grupper, som kom til den skandinaviske halvøya under forskjellige tidsepoker, fra forskjellige retninger . Det har blitt avdekket et stort substrat leksikon i samiske språk som har opprinnelse i det utdødde paleo-europeiske urspråket som ble snakket av samenes . Opphavet_til_befolkningen_i_NorgeBufretLignendeUnder av samiske menn tilhører haplogruppe R1amed mulig opphav i Ukraina. Haplogruppe Ner vanligst blant den finske befolkningen, finske samer,.

Spencer Wells foreslår i en studie fra 20at opprinnelsen, spredningen og . Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det finnes flere teorier om samefolkets opphav, hvor de er kommet fra og hvilke folkegrupper de eventuelt er i slekt med. Samene har ikke innvandret til deres bosetningsområder. Samene som folk har oppstått gjennom en flere årtusener lang prosess. Det har nå i senere tid blitt forsket på samenes opprinnelse.

Det er spesielt forsket på kvinnelig DNA, men også mannlige Y-kromosomer. Pasvik Nasjonalparksenter ved Bioforsk Svanhovd fortsetter sin suksess med åpne foredrag.

Etter en helt serie med foredrag fra reiser i Sibir på 1990-tallet . Med det mener vi samisk etnisitet som en kulturell identitet vis-à-vis andre. Der forlater de alt tidligere syn på samenes opprinnelse nordpå. Originalsaken er fra en 20artikkel i den samiske avisen Ságat, men ennå meget aktuell for tvilere og andre fanatikere. Det er påvisst genetisk at Samene overhodet ikke er i slekt med øst-asiatene.

Egentlig er samenes opprinnelse ulike grupper som kom til den skandinaviske halvøya under forskjellige tidsepoker, fra forskjellige retninger . Spread news on the sami language or sami territory (Norway, Sweden, Finland and Russia) here on Reddit. De går kledd i østsamiske klær og er stolte over sin opprinnelse.