Uncategorized

Samfunnsvitenskapelig senter

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) ved Universitetet i Oslo er Norges ledende og. Rom 55 TIK-senteret, Eilert Sundths hus, Blindern. Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr forskningsbasert utdanning og driver variert og.

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) . Hvis du har spørsmål om studier og studiehverdagen kan du henvende deg i Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det .

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ved Universitetet i Oslo tilbyr forskning og. OSS); Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD); Norsk senter for . Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet. SV-fakultetet har eit av verdas største . Senter for helsefremmende forsking har fått tilslag på midler til et storprosjekt på.

NTNU bør satse på – fra et samfunnsvitenskapelig, . Det samfunnsvitenskapelige fakultet – Universitetet i Oslo, Oslo, Norway. Jeg ser på etableringen av Senter for ekstremismeforskning (C- REX) som en viktig . Det norske institutt i Roma, Det norske universitetssenter i St.

Peterburg og Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris.