Uncategorized

Samisk historie

Dette bekreftes blant annet av arkeologiske utgravninger og av den eldste litterære kilden vi har til samenes historie, nemlig Tacitus’ . Arkeologene kan imidlertid følge samisk kultur tilbake 2000-25år i historien, og dermed kan vi si at samene har bodd i det som nå er det samiske området i . BufretLignendeSonen for formidling og diskusjon om samenes historie.

Snorre forteller i Heimskringla om møtet mellom kong Harald Hårfagre og samejenta Snøfrid som fant sted på Dovre. I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie. Det er ugjørlig å gi et fyldestgjørende bilde av det samiske samfunnet i fortid og nåtid på noen få sider. Denne uken starter en ny dokumentarserie om .

Samenes forhold til den norske nasjonalstaten har variert opp gjennom tidene. Stort sett kan vi likevel si at samene har vært en undertrykt . Sannsynligheten er at samisk kultur har oppstått og utviklet seg fra de første. Man må være same for å forstå samisk historie, sier man, og mister da fakta av . Læreplan i samisk historie og samfunn – programfag.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Oppgaven var å lage en sammensatt tekst om samisk historie, språk og kultur. Samene har røtter som streker seg 15år tilbake. De har alltid vært et fangst- og jegerfolk og hadde vært på lang vandring før de endelig bosatte seg i Nord .

Læreplan i samisk historie og samfunn – programfag (SHS1-01). Oppgi kilder – bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på. Her kan du lese om markesamisk gårdsbebyggelse, husmannsplass og samisk skogsarbeiderhistore. I disse kommunene finner du samiske kulturminner: . Gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av . Beaivváš Sámi Našunálateáhter, på norsk Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, er eit samiskspråkleg teater grunnlagd i 1981.

Holder på med en oppgave om samisk historie. I hovedsak går det ut på hvilke samiske grupper en finner i nordlands historie i perioden 1500-19og hvilke .