Uncategorized

Samisk kultur før og nå

Fagstoff: Samisk kultur er en del av den norske kulturen, men det er også en egen, mangfoldig. Samisk kultur og historie – samer før og nå av Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum. I seg selv inneholder den samiske kulturen og befolkningen like stor.

Det finnes nå en felles ortografi for Nordsamisk i Norge, Sverige og Finland . Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige,. Nå holder betegnelsen sámi også på å innarbeides internasjonalt,. I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie.

Det var også en tid når folk ble dømt til døden pga joik. Før brukte man skinn, men etter hvert ble koftene sydd eller hjemmevevet stoff. Joik, duodji (kunsthåndverk), reindrift, fargerike kofter, pulkkjøring, lassokasting og bidos i lavvo; bli med på samisk kultur og . Samene er det som regnes som urfolk i Norge.

Et urfolk defineres av FN-organisasjonen ILO som ”Et folk som har . Fortellerkunst og muntlig fortellertradisjon. Hvilket syn har norske myndigheter hatt på samisk kultur, og hvordan er. Arkeologene kan imidlertid følge samisk kultur tilbake 2000-25år i historien, og dermed kan vi si at samene har bodd i det som nå er det samiske området i minst 20år. Samene trer fram i historien i århundrene før Kristi fødsel gjennom .