Uncategorized

Samisk kultur i barnehagen

Norges urbefolkning og får kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv. Samisk kultur skal være en del av barnehagens innhold. Les hva rammeplanen sier og finn relaterte oppgaver.

Så for å ta i bruk samisk kultur og nærhistorie i din barnehage, er det viktig å vite i hvilket samisk område barnehagen ligger (se bilde). Alle barn skal bli kjent med at samene er Norges urbefolkning og få kjennskap til samiske fortellinger, sagn og . Gjennom hele uke fikk barna oppleve biter av samenes kultur i form av formidling, bilder, formingsaktiviteter og matlaging. Del Samisk barnehage, formål og ansvarsområde.

Barne- og ungdomsarbeider i en barnehage. Mange lærere, både i barnehage og skole, er nok litt usikre på hvordan. Selv om formidlingen av samisk kultur de senere årene har blitt mer . Til høyre på denne siden finner du tips og verktøy til å trekke inn samisk språk og kultur i barnehage- og skolehverdagen.

Synliggjøring av samisk kultur i barnehagen. I denne teksten vil vi prøve å få frem hva personalet kan gjøre for å synliggjøre den samiske kulturen i barnehagen. Den nye rammeplanen sier følgende under fagområdet ”Nærmiljø og samfunn”: Gjennom arbeid med området nærmiljø og . Først i nyere tid forandret synet på samene seg. Samenes situasjon ble utredet og samene fikk rett til å ta vare på samisk språk og kultur. Mål: Jobbe med samisk inspirert håndverk i barnehagen.

Samisk barnehage er en barnehage som har vedtektsfestet at barnehagedriften bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som . Barnehagen har som formål å styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å formidle samisk kultur. Utdanningsdiraktoratet har sammen med Sametinget laget en film om kultur og identitet i den samiske barnehagen. Ute har de satt opp en lavvo og innholdet i barnehagen er basert på samisk kultur.

Det skal helst være rikelig tilgang på bøker og materiell med . Den samiske kulturen skal integreres i hverdagen og i barnehagens innhold. Vi legger vekt på at samisk skal være en naturlig del av hverdagen.