Uncategorized

Samisk kultur og tradisjon

Lengst nord i Europa lever urgamle toner, egenartede håndverks-tradisjoner og et særegent språk i samspill med moderne teknologi. Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge,. Samisk kultur – Sami culture (Photo: David Kinsella).

Samene har også lang tradisjon for tørking, røyking, salting og sylting av matvarer. Fortellerkunst og muntlig fortellertradisjon. Det er to seremonier som er relatert til navngivinge i den samiske kulturen. Fadderskap i samisk tradisjon varer livet ut, den er også mer forpliktende . De kom tidlig i kontakt med omkringboende folk, og de ble etter hvert utsatt for misjonering og andre kulturpåvirkninger. Samisk tradisjon er folketro særlig knyttet . De hadde sitt eget språk og sin egen kultur.

Fortsatt er det slik at samisk kultur eksisterer på tvers av grensene mellom . I dag er det et mål at skolen skal gi alle samiske barn og unge rett til opplæring i samisk språk og kultur og til tradisjoner og næringer som tar hensyn til deres . Det vi imidlertid vet, er at det dreier seg om en svært lang tradisjon. De samiske kildene er stort sett materielle eller muntlige, siden samisk kultur tradisjonelt .

Samisk kultur, språk og bosetting er et tema som berører tre ulike samiske tradisjoner og kulturer i Nordlan den nordsamiske, sørsamiske og pite/lulesamiske . Fornorsking av samene er resultatet av det kulturpresset og den aktive. Målet for dagen vil være å gi elevene et innblikk i samiske tradisjoner. Opplegget forutsetter at elevene har holdt på med samisk kultur på skolen og har noe . Bildet av samisk kultur, slik den presenteres i turismesammenheng, påvirker samisk identitet på forskjellige måter. Samtidig som man blir klar over hva man ikke . Samefolket blir i dag sett på som en sammensatt minoritetsgruppe. Jakt, fangst og reindrift står sentralt i samisk kultur og tradisjon, spesielt reindrift, som.

Tradisjoner og kultur er fortsatt veldig sentralt i hverdagen til xamene. Sametinget bruker mye av sine ressurser på kultur. Fagstoff: Samisk kultur er en del av den norske kulturen, men det er også en egen, mangfoldig kultur. I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie.

Samenes joik er noe av det mest eldste i samisk tradisjon. Den samiske kulturen består av god mat, men setter også musikk og dans høyt. Samene feirer jul på sin helt spesielle måte, med egne gamle tradisjoner.