Uncategorized

Samisk livssyn

Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis. Nordkalotten er et fellesnavn på samiske kjerneområder. Det består av de nordlige delene av Norge, Sverige og Finlan . Samisk religion og livssyn inkluderer fleire ulike religionar og livssyn. Dei mest karakteristiske er samisk religion, læstadiansk kristendom og . Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme indivi fellesskap og samfunn.

NSR mener at samfunnet skal gi rom for ulike samiske livssyn og åndelige verdier.

Det skal også stimuleres til aksept og toleranse for ulike . Læreplan i religion, livssyn og etikk – samisk (RLE2-01). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk – samisk. Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste . Læreplan i religion, livssyn og etikk – samisk. Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme .