Uncategorized

Samisk mytologi

Guder, ånder og andre vesener er viktige i samisk tro og mytologi. De viktigste gudene varierer i tid og rom. Samme gud kan ha flere navn og ulike egenskaper . Varanger Samiske Museum med støtte fra Kulturnett. Sáivu, sáiva, sávja (nordsamisk) Sájvva (lulesamisk) Saajve (sørsamisk).

Sáivu kan bety forskjellige ting, men knyttes ofte til en annen verden og de vesenene . Solguden Beaivi var den sentrale guden i samisk religion og skaper-guden Ipmils sønn.

Andre store guder i samisk religion var allfader-guden Dearpmis og . BufretLignendeSamisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis. Ifølge samisk mytologi kom reinen vandrende til jorda langs solstrålene . Finner og samer har en helt annen mytologi enn de andre nordiske folkene. Dette henger sammen med den ulike kulturbakgrunnen for folkestammene som . Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen.

Sáivu – Samisk tro og mytologi – En nettutstilling.

Sørsamisk som førstespråk YF og SF (Fag); Samisk som andrespråk (Fag).