Uncategorized

Samisk religion film

Finn ut hva samene ofret til gudene, hvorfor bjørnejakten er viktig, og finnes det liv etter døden? Guder, ånder og andre vesener er viktige i samisk tro og mytologi. De viktigste gudene varierer i tid og rom. Samme gud kan ha flere navn og ulike egenskaper . Fordi den samiske kulturen tradisjonelt har vært skriftløs, finnes det få kilder til utviklingen av samisk religion før misjonen tok til på 1600- og 1700-tallet. NRK: Video om trolldoms-prosesser i Finnmark på 1600-tallet Film og.

Från Sverige till himlen – Samisk religion. Heliga trummor, renhorn och nåjdernas hemligheter. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att förfäderna levde. Lärar- och lektionsmaterial i form av PDF-filer och filmer som är framtagna för . Lis-Mari Hjortfors är etnolog och har studerat læstadianismens betydelse för bevarandet av samisk identitet, språk och tradition.

Om religion og koloniale relasjoner i samisk filmhistorie. Artikkel 1: Religion i Veiviseren: en analyse av samisk religiøs revitalisering. Avhandlingen drøfter betydningen av religion i konstruksjonen av samisk identitet.

EN ANALYSE AV SAMISK RELIGIØS REVITALISERING. Iversen 2005), filmen om unggutten Aigin og det forhistoriske samiske samfunnets kamp .

Det empiriske utgangspunktet er film, og særlig de samiske . Din: Tidsskrift for religion og kultur 1–2: 6–33. Overtroen er stor blant Viddenes folk’: om religion og koloniale relasjoneri samisk filmhistorie. Samisk religion (förr lapsk mytologi) kallas den förkristna religionen hos samerna som grundades i huvudsak på muntliga traditioner och var orienterad på . Samernas gamla traditionella religion liknar många andra ursprungsfolks och jägarfolks religioner. Inte minst de som lever på samma breddgrader som t ex . Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Pollan, Brita: Samisk religion i Norge i Amundsen, Arne Bugge, red. I Samisk religion og læstadianisme blir vi bedre kjent med begrepet samisk religion og tradisjon. Forfatteren gir et innblikk i den religiøse tradisjon som ble pr.