Uncategorized

Samisk religion kristendom

På 1600- og1700-tallet arbeidet noen kristne prester, lærere og misjonærer blant samene. Det vi vet om samisk førkristen religion og kultur, stammer for det . Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell. Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at.

Samisk religion er en religion på lik linje med alle andre religioner og tilhører kategorien verdens urfolksreligioner hvor sjamanismen er en . Savje – de underjordiske; Samiske gude og gudinner; Religiøse symboler. Det har også blitt påstått at til og med katolsk kristendom fantes på noen .

Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk. Samene kom i kontakt med kristendommen både via den katolske kirke i tiden før . Solguden Beaivi var den sentrale guden i samisk religion og skaper-guden Ipmils sønn. Ordet Ipmil brukes også om den kristne Gud av kristne samer.

Samene hadde fra begynnelsen av sin egen religion, en naturreligion hvor man dyrket dyr, steiner, . Den kristne kultur har bidratt til å slette den samiske religion, og det er godt kjent hvordan samer ble frarøvet religiøse trommer og forsøkt . Boka er en kontekstuell teologisk framstilling av samisk kristendom. Jesus blir satt i sammenheng med flere elementer fra tradisjonell samisk kultur og religion.