Uncategorized

Samisk religion ritualer

Gå til Ritualer og kult – Sjamanisme var et sentralt element i samisk religion. Sjamanisme innebærer at en gruppe mennesker bruker en ”sjaman”, . Ofringer var en naturlig del av hverdagen i samisk førkristen tro.

Som i alle kulturer ble viktige overganger i livet markert med forskjellige ritualer. Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at. Samiske ritualer fra jernalderen oppsto som en reaksjon på ny innvandring langs kysten og forsvinnende kontaktnett.

De religiøse ritualene var et middel for å . Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk. Samisk religion er en religion på lik linje med alle andre religioner og. Vi uttrykker våre verdier gjennom diskurs, dialog, debatter, ritualer, . Før samene ble kristnet på 1600- og 1700-tallet, trodde de på guder, ånder og andre vesener.

De har tolket det de fikk høre i lys av sin egen religion. Gå til Ritualer og gudsdyrkelse – I lighed med andre cirkumpolare religioner omfattede samisk religion også en særlig jagtceremoni med fokus på . Studietilbudet, SAMISK RELIGION OG KULTUR, gir en innføring i førkristen samisk religion og i samisk sjamanisme – i samiske ritualer og samisk naturforståelse .