Uncategorized

Samisk religion snl

Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen, noaiden, hadde en sentral posisjon som forbindelsesledd mellom . Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i. Pollan, Brita: Samisk religion i Norge i Amundsen, Arne Bugge, red.

Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder. Solguden Beaivi var den sentrale guden i samisk religion og skaper-guden. Samisk religion \u20,rh:no.

Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet.

Hvilken plass har sjamanen hatt i det samisk samfunn og hvordan har. Sjamanisme i seg selv er ikke en religion, men heller en felles betegnelse på lokale religioner i Sibir, Russland. I Store norske leksikon er sjamanisme forklart som en betegnelse man ofte ser. Oslo : Pax; Kristiansen, Roald (2005): Samisk religion og læstadianisme. De fleste i dag antar at norrøn og samisk religion hadde et stort innslag av sjamanisme uavhengig av hverandre, slik vi.

Non-Shamanic Guardian Spirits” i Saami Religion av Tore Ahlbäck. Studiet gir sammen med Religion, livssyn og etikk en faglig kompetanse. Bangsta Sindre (2014): Salafisme, i: Store norske leksikon.