Uncategorized

Samisk religion

Den gamle samiske religionen var sjamanistisk, det vil si at sjamanen, noaiden, hadde en sentral posisjon som forbindelsesledd mellom . Fordi den samiske kulturen tradisjonelt har vært skriftløs, finnes det få kilder til utviklingen av samisk religion før misjonen tok til på 1600- og 1700-tallet. I noen av 1700-tallsframstillingene av samisk religion blir den samiske gudeverdnen delt inn i fire grupper, basert på hvilket rike de holdt til i.

BufretLignendeGuder, ånder og andre vesener er viktige i samisk tro og mytologi. De viktigste gudene varierer i tid og rom. Samme gud kan ha flere navn og ulike egenskaper . Karakteristikk Samenes gamle religion var en naturreligion som bygget på en animistisk . Samenes førkristne religion var ingen helhetlig lære. Den samiske naturreligionen har ingen skrifter, og heller ingen regler for gudsdyrkelse. Samisk religion skiller seg ut fra andre religioner, på grunn av fokuset på det åndelige og animistiske.

Begrepet animistisk betyr i denne sammenhengen at . Nordkalotten er et fellesnavn på samiske kjerneområder. Det består av de nordlige delene av Norge, Sverige og Finlan . Så lenge det har vært skriftlige kilder til norsk historie, har samene vært. Det vi vet om samisk førkristen religion og kultur, stammer for det meste fra disse.