Uncategorized

Sett inn punktum og stor bokstav

Kopier teksten over i et Worddokument og sett inn punktum og stor bokstav. Skriv setningene og sett punktum, komma og stor forbokstav på riktig sted. En av gudene som bor i Åsgard kalles Loke han stammer fra jotnene og er en listig og .

Skriv setningene og sett punktum og stor forbokstav på riktig sted. Gudene i den norrøne mytologien blir kalt æser de bor i Åsgard og styrer over menneskene, . Vi kan også sette punktum etter en bydesetning. Legg merke til at helsetningen som står mellom anførselstegnene, ikke skal stor forbokstav og punktum.

Set punktum og stor bokstav på rett plass i teksta under. Set inn stor bokstav og rett teikn i teksta under: punktum, spørsmålsteikn, utropsteikn . Du kan levere inn prøven uten å svare på alle oppgavene. Dette er en god metode for å introdusere punktum og stor bokstav. Det er en god tommelfingerregel å sette punktum før helsetninger som ikke begynner med og eller men.

Da skal setningen etter begynne med stor forbokstav. Husk stor bokstav etter punktum, og i egennavn. Trykk på Rettskriving; Gjør: sett inn punktum og spørretegn og Punktum, spørretegn eller utropstegn.

ABC-boka, Bli med inn i klasserommet til Lill og Leo og arbeid med bokstavsidene!

Aksenttegn Kolon Parentes Punktum Semikolon Komma Skråstrek Spørsmålstegn Tankestrek Utropstegn Apostrof Oppgave småskolen. Brukes tekstbehandlingsprogram, sprit gjerne opp ved å sette inn digitale bilder. Delmål: Lære å bruke stor bokstav i begynnelsen på en setning og punktum i . Når punktene er helsetninger, skal det være stor forbokstav i hvert punkt. Bruker du innledningstekst, kan du sette inn et ekstra linjeskift etter teksten.

Derfor skal det være punktum etter hver helsetning og stor forbokstav i første ordet av . Vi kan òg la at stå til slutt i innleiingssetninga, men slik det er sett opp. Derfor skal det vere stor forbokstav i det første ordet og punktum sist i kvart punkt. Velg Autokorrektur eller Alternativer for Autokorrektur 3. Ta bort avhukingen for Bruk stor forbokstav etter punktum. Jo bedre teksten er delt inn i avsnitt, jo klarere får vi fram det vi vil si.

Vi skriver alltid stor bokstav etter punktum. Merk: Vi skal som regel sette komma foran og, eller, for, når de binder sammen sideordnete setninger. Skrive hele setninger med stor bokstav først. Hva er bakgrunnen for at det skal være stor bokstav etter punktum?

Det var da så inn i heitaste mange ord hun brukte[. Men sz fortsatte frken z la han lese, utover, forbi leksen, og inn i en skog av nye og fryktelige. U er klar over at en setning begynner med stor bokstav og slutter.

Kapiteler: Alle tekst skrives med store bokstaver, og store forbokstaver gjøres.