Uncategorized

Sette inn takvindu søknadspliktig

Jeg skal sette inn stk Veluxvinduer i taket. Endringen vil knapt bli synlig for noen, . Sette inn og fjerne mindre kjellervinduer og takvindu; Skjære ned en.

Du kan sende inn søknad på egen hånd hvis endringen for eksempel er . Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan. Du kan også sette inn takvindu så lenge det ikke endrer fasadens karakter. Er dette søknadspliktig overfor kommunen?

Skal du sette inn nytt takvindu krever det en forenklet byggesøknad til kommunen du bor i. Noen ganger kan det å sette inn takvinduer være nok. Når er det egentlig nødvendig å søke om å skifte vinduer? I følge Direktoratet for byggteknikk er det normalt ikke søknadsplikt etter Plan- og . Jeg ser fra bildene at naboleiligheten også har satt inn velux.

Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen og fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og .