Uncategorized

Smelteelektrolyse

Smelteelektrolyse, metode for fremstilling av metall der metallet skilles ut ved elektrolyse av et smeltet salt eller smeltede saltblandinger. Aluminiumframstilling ved smelteelektrolyse. Elektrolyseceller – fra elektrisk til kjemisk energi.

De mest elektropositive metallene må framstilles ved smelteelektrolyse. Aluminium framstilles for eksempel ved smelteelektrolyse av mineralet bauxitt. Smelteelektrolyse Aluminiumoksidet har samme form som strøsukker og suges opp fra båtens lasterom til siloer ved elektrolyseverkene.

Den elektriske energien blir overført til kjemisk energi.

Smelteelektrolyse er elektrolyse av et smeltet fast stoff. Må brukes for å fremstille de mest elektropositive . Gjennom smelte-elektrolyse i en elektrolytt som hovedsakelig består av kryolitt reduseres oksidet til aluminium. Oksygenet reagerer med karbon ved anoden og . Elektrovarme : Smelteelektrolyse : Forelest ved N. Siden Al er et svært elektropositivt metall, er det nødvendig med smelte-elektrolyse.

Al2Ohar et svært høyt smeltepunkt, 20grader C. Reduksjon: Al3+(l) + e- → Al(l) Smelteelektrolyse. For å balansere for elektroner multipliseres den første .

Framstilling av metall ved smelteelektrolyse Noe av det første forskerne brukte galvaniske elementer til, var å framstille de meget reaktive . Herefter følger en smelteelektrolyse, hvor metallet udvindes. Rent aluminium er et sølvhvidt, relativt blødt. Smelteelektrolyse av natriumklorid må derfor skje i en vannfri smelte.

Ved elektrolyse av for eksempel kobberklorid(CuCl2) overføres elektroner . Har en sterk mistanke, siden oppgave handlet om smelteelektrolyse av blybromid. Aluminium produseres industrielt ved smelteelektrolyse, det vil si gjennom. Gjennom smelteelektrolyse blir oksidet redusert til aluminium. Det trengst 2-tonn bauxitt til tonn oksid og dette gjev ½ tonn aluminium.

Kan vel lage en smelteelektrolyse for å fremstille natrium.