Uncategorized

Smeltepunkt jern

Jern er et grunnstoff med kjemisk symbol Fe (fra latin ferrum), det er et metall og. Rent jern har et smeltepunkt på 5°C og kokepunktet ligger på 28°C. Navn, Latinsk betegnelse, Kemisk symbol, Smeltepunkt, Massefylde.

Allotropen betegnes som γ-jern eller austenitt. Mellom 14°C og smeltepunktet er strukturen romsentrert kubisk struktur, og fasen betegnes . Det har blitt drevet produksjon av jern i Norge i svært lang tid. Selve jernet har et høyere smeltepunkt enn de andre stoffene som finnes i myrmalmen.

Smeltepunkt for san glass og diverse metaller. For tusenvis av år siden lærte naturfolk å smelte både kobber og jern med svært primitive midler. Jern er det viktigaste bruksmetallet vårt i verda. Jern rustar i fuktig luft, og særleg dersom metallet . Jern og bronse er to metaller som har vært i bruk i uminnelige tider. Mens jern har et smeltepunkt på 16grader Celsius, har bronse en smeltepunkt på 1000 . I den fysiske kategori, egenskapene av jern inkluderer å ha et smeltepunkt på 280° C (ca.

15° C) og et kokepunkt på 518° C (ca. 28° C). Vi valgte å forske på smeltepunkt, fordi vi liker naturfag, og synes det med. Stål (legering: blanding av jern og karbon).