Uncategorized

Sølvskje i en løsning av kobbersulfat

Demoforsøk – plassering i spenningsrekken – kobber, sølv og sink. Vi heller dermed sinksulfatløsning (ZnSO4) og kobbersulfat. Vi ser igjen på spenningsrekka, og ser at sølv (Ag) ligger lengre til høyre enn .

Og dersom en sølvstav blir satt ned i en løsning av kobbersulfat, vil det ikke skje noen reaksjon siden sølv er lenger nede på skalaen? Spenningsrekka (redoksreaksjoner)innlegg24. Hadde vi plassert sølv i en kobberløsning ville vi ikke fått en reaksjon fordi det .

Vi legger en sinkbit (Zn (s)) i løsningen kobbersulfat (CuSO 4). Kobber (Cu) står foran sølv (Ag) i spenningsrekka. Spenningsrekka – Vi legger sølv på kobber.

Hypotese: Kobber ligger høyere opp i spenningrekka enn sølv, så jeg tror. Kobbersulfat (CuSO4) + Magnesium (Mg) – ? Alle eksemplene er slik at det er edlere metall i løsning som kan reduseres av de uedle rene. Et eksempel er en sinkstav, Zn, som settes ned i en løsning av kobbersulfat, CuSO4.

Sink oksideres og løses, mens kobberioner reduseres og . Dersom vi plasserer en jernstav, Fe (s), i en løsning med kobberioner, Cu.

UTSTYR FORSØK 1: små begerglass, sinksulfatløsning (ZnSO4), kobbersulat (CuSO4),. HYPOTESE 1: Hvis vi legger en sinkbit i kobbersulfat,. Først fylte vi et av begerglassene med kobbersulfat (CuSO4), og det andre. Hvis man hadde puttet sølv i en kobberløsning, hadde det ikke . I del av dette forsøket skulle vi putte sink i kobbersulfat og kobber i sinksulfat. Hadde vi plassert sølv i en kobberløsning ville vi ikke fått en . Forsøk 2: Sølv vil motta elektroner fra kobber, siden sølv er lenger.

Det som skjer når vi putter en bit med sink i kobbersulfatløsning er en. Det vil si at kobber lettere gir fra seg elektroner enn sølv. Hypotese (Sinkbit i kobbersulfatløsning) : Det vil ikke skje noen som. Sinksulfatløsning; Kobbersulfatløsning; rene begerglass; En ren rørepinne.

Vi skal fokusere på grunnstoffene kobber, sink og sølv. Vi helte sinksulfatløsning i det ene begerglasset og kobbersulfatløsning i det andre.