Uncategorized

Some any oppgaver

Kittys engelskoppgaver – Velg some/any-oppg. Enkelt memory med kort som egner seg rett etter innføringen av some/any. Memory med kort der norske og engelske substantiv .

Du kan levere inn prøven uten å svare på alle oppgavene. The human body: Her finner du mange oppgaver som har med kroppen å gjøre. Du BØR jobbe med en del av disse oppgavene.

Free English online grammar guide explanation some any.

Click the answer buttons to see the. Engelsk, Eleven Magazine, Jeg vet forskjellen på some og any. Musikk: Øving på sangene – med powerpoint, TF: Ny oppgave, Eng.

Vi i verden, Oppsummering Oppgaver, FILOSOFI OG ETIKK! Mål: Sports and quiz/ kunne bruke some/any riktig. Elevene jobber med oppgavehefte “Some/any”.

Elevene jobber med egne oppgaver på It’s learning. Elevene gjennomfører en test i oppstarten og en test etter . Musikk: v Engelsk: Eleven Magazine 1) Gloseprøve, høre leselekse.

Fokus på storsamling, oppgaver blir gitt på skolen. Vite at Any brukes i spørsmål og nektende setninger. Gjør oppgave side (skriv kun some/any). Innlevering av kriminalfortelling onsdag.

Gruppe: Ord om hobbyer og fritidsaktiviteter. Create interactive lessons using any digital content including s with our free sister. Grammatikkoppgaver Agenda web Online prøver om artikler Substantiv . Jeg kan regelen for hvordan jeg bruker some/any.

Jeg kan forklare hvilken oppgave massemediene har. Mål: Elevene skal kjenne til landskapet i Norge. Engelsk: Kunne reglene for There is/There are, Some/any og lære preposisjonene. Tilhørende oppgaver i lesebok og arbeidsbok.

Jeg kan reglen for bruken av some og any (step 2).