Uncategorized

Some og any regler

Any brukes i spørrende og nektende setninger. Eller noen som har adressen til en side med engelke regler? Jeg snakker brukbart engelsk, men husker ikke disse reglene lenger.

Ofte da det er snakk om et ukjent antall. Vi bruker some/something/somebody/someone i forteljande setningar 2. Vi bruker any/anything/anybody/anyone i spørjande . Stikkord: everyday, always, often, sometimes, never, seldom, rarely. I nektende setninger er regelen den samme som i spørrende.

Jeg starter alle delemner med en kort innføring i de grammatiske reglene, og du finner linker som viser aktuelle nett- . Learn how to use the English quantifiers SOME, ANY, NO to express quantities. Regel ”Some” brukes i bekreftende setninger. Some people like to get up late in the morning.

De fleste forstår nok, at man typisk siger some i en positiv sætning og any i en negativ sætning, fx: Positiv I’ve got some money ‘Jeg har nogle . Man använder någon form av any: i frågor. Some används om meningen inte är en fråga eller innehåller ett ”not”;. Exercise on the use of ‘some’ and ‘any’ :: page Default.

Det kan også vere nyttig å jamføre med engelsk some og any. Any kan omsetjast med nokon, og some kan omsetjast med nokre: . Det er spesielle regler for flertall av uregelmessige og fremmede substantiver og for. Derimot kan vi bruke tallnøytrale ord som the, some, any, no, this osv.

Så kan noen svare på dette: Is/are regler Some/any regler Was/were regler. Learn how to use some and any with experienced English teacher Bob Wilson. Lär dig reglerna för hur some – any fungerar inom engelsk grammatik och öva på dem i våra Quiz. Regler – Quiz och Testa dina kunskaper!

A – an Fyll inn foran or Side som forklarer regelen, samt to oppgavesider. Free English online grammar guide explanation some any. I huvudsak gäller dessa regler: Some, someone, somebody och something används i artiga frågor då något erbjuds. Any, anyone, anybody och anything används i negativa meningar (= meningar med not i) samt i frågor. Nogen svarer ofte til det engelske any, og nogle svarer ofte til some.

Beskrivning av övningen: Regler om some/any . Jeg har følgede valgmuligheder: some, any, somebody, anybody,. Samme regler gælder for somebody, something, anybody, anything og . If there is any coffee left, of course, some people say. But I know there is some coffe left, somebody else says while everybody else is waiting for the coffee . Some Any is a German pop-duo, formed during the eighth season of the German version of the international television talent show Popstars Du Ich . Det er ingen faste regler for hvilke endelser disse substantivene har på engelsk. Man kan for eksempel velge “piece of”, “some”, “any”, “a bit of”.

Bruke grunnleggende regler for ordklassen substantiv. In certain limited instances certain personal data such as IP .