Uncategorized

Songa emisjon

Hovedaksjonær Frederik Wilhelm Mohn i Songa Offshore, her under. Videre vil selskapet fullføre en emisjon på inntil millioner dollar, til 0 . Songa Offshore har vært gjenstand for mange negative overskrifter de siste årene.

Fredly og Spetalen suser inn på eiersiden etter emisjon. Songa lav om selskapet prises til under mrd etter emisjonen. SONGA – kursen på vei nedoverinnlegg26.

Songa rep emisjonen, delta eller ikke deltainnlegg9.

Songa skor seg for full oljestor– Noe vi helst skulle unngått – E24e24. Songa Offshore har fått med flertallet av kreditorene og den største. Man gjennomfører en emisjon for å hente millioner dollar ved å utstede . DNB-analytiker Martin Huseby Karlsen blir overrasket hvis investorene er villige til å dytte inn ny egenkapital i Songa Offshore.

Hva skjer med aksjekursen nå det kommer enda en ny emisjon med 84668391nye class A shares i kvartal. DSME mot Songa 4) rykter om mulig terminering av flere av de nye CatD . Tidligere i år annonserte Songa Offshore SE (“Songa Offshore”) en. Offshore nå en etterfølgende emisjon av nye aksjer (“Tilbudet”) for å gi . Songa Offshore har vært en kostbar investering for Frederik W.

Der vil de også ha en en opsjon på å øke lånet til 1millioner dollar. Songa vil i tillegg utføre en emisjon til kroner per aksje, der de håper . Offshore ble etablert i 20og ble notert på Oslo Børs året etter. Songa Offshore eier og drifter en riggflåte som opererer. Fredrik Wilhelm Mohn er største aksjonær i Songa Offshore.

Songa vil også fullføre en emisjon på inntil millioner dollar, til kroner . Just after 12:today it was observed water ingress into a pumproom onboard the Songa Encourage. Handle aksjen Songa Offshore (SONG) på Millennium OSE. Hos Nordnet kan du handle aksjer fra krone.

Songa gjennomførte torsdag en rettet emisjon på 10. Det utgjør en total innhenting på 2millioner . Riggselskapet Songa varsler en omfattende refinansiering bestående av opptak av ny gjel konvertering av gjeld til egenkapital og emisjon av . Innlegg om In the pit – Oslo Børs Songa Offshore 2013-20- StockTalk er Norges viktigste. Og emisjon er vel for å finansiere ekspansjonsinvesteringer.

Kommer Pareto med emisjon i Songa – eller de bare sløve?