Uncategorized

Spenningsrekke

Fagstoff: Det at mange metaller ikke finnes i ren form i naturen skyldes at de fleste metaller har lett for å gi fra seg elektroner og reagere med andre stoffer. I den galvaniske spenningsrekken ligger de uedle metallene, som lettest gir og tar imot elektroner på den ene siden som anoder, mens edelmetallene ligger på . I den elektrokjemiske spenningsrekken er halvreaksjonene ordnet etter avtakende standard reduksjonspotensial.

Spenningsrekken, liste med standard reduksjonspotensialer for grunnstoffer og ioner, ordnet etter fallende størrelse, alt målt under standard . Edle metaller står til høyre i spenningsrekken. Spenningsrekken viser metallene puttet i rekkefølge etter sin evne til å gi fra seg elektroner. Grunnlaget for spenningsrekka er at Ionene tar elektroner fra Atomene som er høyere på spenningsrekka enn seg selv, fordi da får de fullt skall og blir da gjort . Metallenes spenningsrekke er en oversikt over hvilke metaller som holder best/dårligst på elektronene. I spenningsrekken står et stoff oppført etter hvor lett det reduserer et annet stoff. Utstyr: Sølvnitrat Kobbertråd 50-øring et begerglass.

Så skulle vi sette opp en spenningsrekke som viser forholdet mellom metallene i forhold til kobber på linjen. Redoksreaksjoner – metallenes elektrokjemiske spenningsrekke. ATOMER HAR ULIK EVNE TIL Å HOLDE PÅ ELEKTRONER Elektrokjemiske spenningsrekka. To forskjellige metaller i vann – gir spenning! Hensikten med forsøket er å se hva metallenes spenningsrekke har å si for en redoksreaksjon.

I dette tilfellet er det en redoksreaksjon mellom . Hensikt: Bestemme fire metallers reduksjonsevne i forhold til hverandre. Utstyr: Reagensglass, sandpapir, sinkløsning, blyløsning, . Jeg har kikket på den norske -siden om spenningsrekka. Calomels rekke (elektrolytt NaCl oppløsning) +20°C. I elektrokjemisk spenningsrekke ordnes metallene etter: evnen å gi fra seg. Metallene til venstre i den elektrokjemiske spenningsrekken er: edle.

Reaktiv: Hvor lett et metall reagerer med andre stoffer. Hvor lett de reagerer med oksygen; Hvor lett de reagerer med vann; Hvor lett de reagerer med syrer.