Uncategorized

Spørreord nynorsk bokmål

Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Nokre spørjeord på bokmål har vi ikkje på nynorsk, men må skrive om med andre ord. Slike spørejeord er ‘hvilken’ (hankjønn og hokjønn), ‘hvilket’ (inkjekjønn) . Nesten alltid er skrivemåten den same på bokmål og nynorsk. Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane, Austerrike,.

I mitt forrige innlegg står det: Her er de rette, og link til de korrekte spørreordene. Når er også tatt me det er samme ord som på bokmål.

Test nynorsk kunnskapene dine uten ordliste. Ordbøkene passer også for andre som ønsker å lære norsk — bokmål eller nynorsk. Fra denne siden har du direkte tilgang til alle nettordbøkene i serien og til . Frå bokmål til nynorsk Omsetjing av substantiv Omsetjing av verb Nynorske spørjeord Omsetjing av . Variantmengden i bokmålet er et resultat av samnorskpolitikken fra 19av – den politikken som gikk ut på smelte bokmål og nynorsk sammen til et fremtidig . Noen som vet hvilke partier som er for å gjøre nynorsk frivillig?

Edit: Jeg skriver til vanlig bokmål, men synes det var på sin plass å tvinge fram . Verb som er sterke på nynorsk og svake på . Så her er en liten guide til spørreord på bokmål. Jeg hadde topp karakter i både norsk, nynorsk, tysk, engelsk og fransk på skolen. Ord i norsk språk deler vi inn i ordklassene substantiv, verb, adjektiv, pronomen, bestemmerord (determinativ), preposisjon, adverb, konjunksjon . Sjølv er eg oppvaksen med bokmål som hovudmål, og dermed har eg litt greie på kva som går i ball når ein bokmåling skal skriva nynorsk. Tips til nynorskskrivingbr Substantivbr Substantiv: Kontroller alltid. Pronomen: de må skunde dykk, deres = Ellers….

Spørreordene er en blanding av bokmål og nynorsk, for så å bli blandet med de lokale dialekttrekkene. De fleste spørreord som begynner med hv- blir til k-. På nynorsk har vi spørreord som kva, kvifor, korleis osv.

Dette systemet er likt for bokmål og nynorsk, men visse regionalt baserte. Spørresetninger blir dannet enten ved at et spørreord innleder og blir fulgt av verbalet .