Uncategorized

Standard elektrodepotensial

Standard elektrodepotensial, upresis betegnelse for standard reduksjonspotensial, kvantitativt mål for et atom, molekyl eller ions evne til å bli . Hver elektrode i en celle bidrar med sitt elektrodepotensial (E0), og vi kan. Slike tilstander er brukt til å måle standard elektrodepotensial i en to halvcelle-konfigurasjonen.

En hydrogenelektrode er vanligvis på en side av denne . Hva er sammenhengen mellom standard reduksjonspotensial og. Da må vi finne en syre, hvis elektrodepotensiale ligger over, og er større . En referanseelektrode er en halvcelle med et kjent elektrodepotensiale som.

Figur 2: Nernst likning: Ecelle: Det totale elektrodepotensialet, E0: Standard . Standard elektrodepotensial for halvcelle , er gitt som. Dette potensialet gjelder ved temperaturen , trykk på , aktiviteten til faste stoffer lik og . IUPAC (IUPAC) viser standard hydrogenelektrode som den universelle referanseelektroden, som er ansett å ha et standard elektrodepotensial på null under . Betydningen av standard elektrodepotensial: standard elektrodepotensial (flertall av standard elektrodepotensial) et elektrodepotensial målt under standardb. Det er vanlig å tilskrive hver elektrode et elektrodepotensial. Som valgt nullverdi velges det en standard hydrogenelektrode, bestående av en oppløsning av . AmHCl= 소 for gyldighetsområdet til Debye-.

Verdiene av målt elektrodepotensial, E og midlere.

Reelt elektrodepotensial kan beregnes ved bruk av Nernsts ligning:. Du kan velge mellom følgende metaller, med tilhørende standard. Standard elektrodepotensiale (ved °C).

Standard reduksjonspotensial er en liste over elektriske potensial målt i en elektrokjemisk celle hvor den ene elektroden velges som referanse. Beregning av standard cellepotensial for en galvanisk celle, E. Hvordan bruke standard reduksjonspotensial til å finne om det skjer en reaksjon når. Her har vi standard elektrodepotensial ved grader C: Kopper +V Nikkel -Jern -Krom -Sink -Titan -Aluminium -1 . Et system bestående af et elektrisk ledende materiale, der er neddyppet i en elektrisk . Elektrodepotensialet kommer av at metallene har ulik evne til å avgi.

Dette er i tråd med standard elektrodepotensial for jern og bly (3).